top of page

2023 Season 2 Results

Published in May. 2023

 

Grand Prize

TAKAHIRO HOSHINO, Piano

 

 

Special Prizes

Poetic Interpretation Special Prize

Candidates who have exhibited exceptional artistic expression and depth of interpretation in their musical performance.

Ma Hei Shing Conrad / Chu Chin Wing Sophia / Suri Wang / Ma Hei Tung Sophie / Mirei Kuroyanagi / Alexander Vollmer / Danlin Yu / Hana Krampl / Chao Gu / Sophitcha Watcharakitipong / XU XIANYA / Caniara Zalika Wijaya

Creative Innovation Special Prize

Candidates who demonstrate exceptional innovation in their musical performance or composition.

Annika Joshi / Ahmed Karkanawi / Yiqi Cai / Tupac Amaru II - Valdemar Pereira Gomes

Expressive Performance Special Prize

Candidates who have demonstrated exceptional sensitivity and emotional depth in their musical performance

Ziyi Jiao / Nathaniel Wang / Hayley Wu / SHAVONNE LOOI SZE ERN / Praetara Angsukuntorn / Liu Ya Zhu / Ian Chong Jin LEE / NEJANTHI SANNIHITH SRIVATSA / SHIWEN WANG / Joseph Darcourt / Zijing Liu / Siyu Chen / Vibhav Sugumar / Elizabeth Beland / Calvin York / ZEYU BAI / Zofia Trybus / Yinqi Jiang / Matthew Chanwai / MAKOTO ASAIZUMI / Muzi Li / VIRGILIO VOLANTE

Fantastic Technique Special Prize

Candidates who have demonstrated exceptional technical ability and skill in their musical performance.

Anran Su / Kaison Junkai Hao / Wong Yu Hin / Natthita Rerkratanavaraporn / Everett C. Lee / Wiktor Śniecikowski--Orzeł / Yuan Xu / Agata Bomik / Kenneth Ma / Julian Krajenta / Junhao Peng / Aaron Hsi / Cao Hoang Linh / WANTING PENG / CARLOS ADRIAN FORCELLEDO GARCÍA / Kakeru Nishio / TAKAHIRO HOSHINO / Jakub Stefaniak / Jaehan Kim / Michiel René van 't Landt / Yihang Hu / Phakaphol Chuansrichoke

Fantastic Collaboration Special Prize

Candidates who have demonstrated exceptional teamwork and communication in their musical performance.

Stellar Duo - Leong Fon-Yu Zakary / Ningyun Quartet - Sirui Zhou,Yunmao Kang,Junyi Li ,Yi Wang,Wei Deng / YIWEN CHEN / Langyi Xu / Ziyan Zheng / Guanhe Ding / Yinan Zhao

 

Original Composition

Absolute First Prize

Ahmed Karkanawi / Yiqi Cai

First Prize

SHIHUI CUI / Mariella Nelson / Tupac Amaru II - Valdemar Pereira Gomes / 

Second Prize

ZhengChu / Shashwat Joglekar

Third Prize

Xukun Lu / Ping Li

Baroque B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Wei CHEN - Piano

First Prize

Alessandra Ciccaglioni - Organ

Baian Chen - Vocal

Yihang Hu - Bassoon

Matthew Chanwai - Cello

Classical B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Wei CHEN - Piano

First Prize

Romy Li - Piano

Second Prize

Fei Fei Yao - Piano

Classical A (Under Age 17)

First Prize

WANTING PENG - Harp

Jessica Ayiana Demkiw - Vocal

Romantic A (Under Age 17)

Absolute First Prize

Aaron Hsi - Violin

Everett C. Lee - Piano

First Prize

Emina Udagawa - Clarinet

Tan Xinyi - Violin

Asha Fried - Piano

Second Prize

Fiona Ma - Flute

Feng Jin - Vocal

Musical Theatre

Absolute First Prize

Wuer Li / YULIN ZHU

First Prize

XU XIANYA / Caniara Zalika Wijaya / Zhuoyao Chen

Second Prize

Tanathorn Sae-Eng / Nichakorn Tritrakarn / Jessica Ayiana Demkiw

Third Prize

Thunwarat Waleeprakhon / Zhao Xinlu

 

Romantic B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Emma Burnsworth - Harp

Tze Hin Kelvin Ng - Violin

Joel Ulrich - Flute

Baian Chen - Vocal

 

First Prize

Yiqun Huang - Viola

MAKOTO ASAIZUMI / Ziyi Zhang / Muzi Li- Piano

Matthew Chanwai - Cello

National Music

Absolute First Prize

Wei Deng - Guzheng Solo

First Prize

Swapnarka Arnan - Khol

Second Prize

XU ZHONGSHI - Violin

Modern A (Under Age 17)

Absolute First Prize

Danlin Yu - Cello

SHAVONNE LOOI SZE ERN - Piano

Duo Performance

Absolute First Prize

Xiaoyu Bao - Piano&Violin

First Prize

Stellar Duo - Leong Fon-Yu Zakary - Violin

Second Prize

Wang Zhe & Zhang Qing - Pianos

Modern B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Hana Krampl - Violin

VIRGILIO VOLANTE - Piano

First Prize

Joel Ulrich - Flute

Wei CHEN - Piano

Concerto

Absolute First Prize

Yeji Lee - Cello

Emma Burnsworth - Harp

Tze Hin Kelvin Ng - Violin

Jaehan Kim - Tenor Trombone

First Prize

JINGSHEN WANG - Violin

Hana Krampl - Violin

Second Prize

Sophia Feng - Vocal

Li Cheng - Violin

Chamber Group

Absolute First Prize

BEMM Flute Quartet - Monika Lis, Magdalena Filusz, Ewa Skoczeń, Barbara Sopot

YIWEN CHEN

Zhenwen Zhu, Donghao Lin, Qihang Weng, Boxi Zhang, Siyu Zhu

Langyi Xu, Ziyan Zheng, Guanhe Ding, Yinan Zhao

Ningyun Quartet - Sirui Zhou / Yunmao Kang / Junyi Li / Yi Wang

Professional (No age limit)

Absolute First Prize

TAKAHIRO HOSHINO / KEER ZHANG / JiHun Hong - Piano

Jaehan Kim - Tenor Trombone

Ruoran Ma / Michiel René van 't Landt - Vocal

Jakub Stefaniak - Accordion

Danlin Yu - Cello

Yi Ping, Huang - Conducting

Gökçe Sarvan - Flute

First Prize

Emanuele Stracchi - Conducting

Joel Ulrich - Flute

Xu Fan - Harp

Muzi Li - Piano

Zofia Trybus - Violin

ZEYU BAI / Tingan Li / XU XIANYA - Vocal

Second Prize

Connor McQuillan / Chao Gu / Yinqi Jiang / XIA YU - Piano

Dingsong Li / XUAN CHEN / Zhuoyao Chen / XING TIANQI - Vocal

Third Prize

QIUJU LU - Vocal

Zhang Zun - Piano

Alex Sisi Zeng - Flute

Advanced (Age 18-22)

Absolute First Prize

CARLOS ADRIAN FORCELLEDO GARCÍA - Piano

Agnieszka Figiel - Flute

Kakeru Nishio - Piano

Hana Krampl - Violin

YULIN ZHU - Vocal

First Prize

HuZhijian - Oboe

Peter Olsen - Piano

Yiqun Huang - Viola

Annabella Krljić - Violin

Yu Zhao - Vocal

Second Prize

ShitianYe - Flute

Calvin York - Piano

YUJIA WANG - Vocal

Young Artist (Age 14-17)

Absolute First Prize

Julian Krajenta - Bassoon

Zofia Sobczyk / Elizabeth Beland / Aaron Hsi / Cao Hoang Linh - Violin

Danlin Yu / Joseph Darcourt / Kenneth Ma - Cello

Agata Bomik - Harpsichord

Junhao Peng - Viola

Annika Joshi - Composition

WANTING PENG - Harp

First Prize

Murphy Chuang - Cello

Ian Lim Rae Jed - Composition

Vibhav Sugumar - Guitar

Zhaoze Kuan - Harp

EMA PIJACA - Piano

Aaron Kim - Tenor saxophone

Zijing Liu / Guo Ru - Violin

Siyu Chen - Vocal

Second Prize

Amber Fu - Cello

Haodong Wu - Piano

Calla Lana Morris - Viola

Stellar Duo - Leong Fon-Yu Zakary - Violins

Ji Hong Min - Violin

Youth (Age 11-13)

Absolute First Prize

Everett C. Lee / Alexander Vollmer - Piano

Yeji Lee - Cello

Wiktor Śniecikowski--Orzeł - Violin

Marianna Szlendak - Flute

Ornaiya Jongsitthisatjakul - Alto Saxophone

First Prize

Weng YiChen - Saxophone

Tan Xinyi / Simona Petrovska / Angela Chen - Violin

Kornsiripatchara Damrongrat - Clarinet

Michael Lee - Composition

Ian Chong Jin LEE / Yuan Xu - Flute

Rashana Ram / Nakrit Rerkratanavaraporn / NEJANTHI SANNIHITH SRIVATSA - Piano

Second Prize

Cheung Lok Ching - Xylophone

Jiyoon Yoon - Violin

Colin Edward Wong - Vocal

Romy Li / SHIWEN WANG - Piano

Yuhao Ding - Cello

Third Prize

Zhuyi Luo - Cello

Jamie Ho - Piano

Wu Qingsong - Violin

Junior (Age 8-10)

Absolute First Prize

Wong Yu Hin / Hayley Wu / Ma Hei Tung Sophie - Violin

Suri Wang / Ran Shi - Cello

Chan Cheuk Lam, Cheryl - Trombone

Napaphat Puriteerangkul - Vocal

Natthita Rerkratanavaraporn - Piano

First Prize

Praetara Angsukuntorn / SHAVONNE LOOI SZE ERN / Mirei Kuroyanagi - Piano

Leung Hei Yin / Fiona Ma - Flute

Cynthia Hu / Martyna Wesołowska / Nehir Soykal - Violin

Dana Lili Morris - Viola

Chiang Hiu Tsang, Daniel - Double Bass

Emma Anika Robins - Vocal

Alexis Shih - Cello

Wong Yu Pok - Bassoon

Second Prize

Yu ZiChen - Saxophone

Wang XinYing - Harp

Liu Ya Zhu / Dana Lili Morris / Abigail Chen - Piano

ALEKSANDRA CISEK / Purin Wattanasiri - Violin

Chan Ian Ching Yeung - Snare Drum

Chiang Yeuk Ning, Kayla / YIZHEN WANG - Cello

Third Prize

Zita Elizabeth Nyan Ching Yi - Violin

Angela Feng - Piano

Prodigy (Age 7 and younger)

Absolute First Prize

Anran Su / Kaison Junkai Hao - Piano

Ma Hei Shing Conrad - Bassoon

First Prize

Nathaniel Wang / Ziyi Jiao - Piano

Chu Chin Wing Sophia - Vocal

Second Prize

Karley Cheung - Piano

Pimnada Bumrungchai - Vocal

 

Sonata

Absolute First Prize

Zijing Liu - Violin

Etude

Absolute First Prize

Wei CHEN - Piano

First Prize

Sophitcha Watcharakitipong - Piano

Phakaphol Chuansrichoke - Piano

Specal
bottom of page